Casa de avocatură ”Digore” anunță concurs de angajare a unui asistent-manager/secretar-referent. Principalele atribuții și sarcini sunt:

executarea lucrărilor de registratură generală;
lucrări de corespondenţă;
tehnoredactare rapidă a documentelor;
multiplicarea materialelor;
traduceri şi retroversiuni de acte;
probleme de protocol şi relaţii cu publicul;
evidenţa necesarului de consumabile şi evidenţa de personal;
pregătirea călătoriilor de serviciu;
organizarea sistemului informaţional;
întocmirea contabilităţii primare a biroului;
primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice;
organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare;
difuzarea în unitate a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulară;
evidența perfecţionării profesionale;
respectarea disciplinei muncii;
preluarea prin delegare de autoritate a anumitor sarcini.
Cerințele obligatorii față de candidați sunt:

studii superioare, experiență de minim 2 ani în activitatea de secretariat (studiile juridice sau contabile reprezintă un avantaj);
cunoștințe avansate PC;
capacitate de însușire rapidă a informațiilor și atenție sporită la detalii;
capacitate de gestionare a situațiilor dificile și de prioritizare a activităților;
rezistență la stres, mobilitate, capacitate de analiză și sinteză;
integritate morală, profesionalism, eficiență, responsabilitate, confidențialitate și abilități de lucru în echipă;
abilități de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerințelor clienților;
disponibilitate la program prelungit;
cunoașterea excelentă a limbii române, exprimarea corectă și coerentă atât verbal, cât și în scris;
cunoașterea limbii italiene la nivel avansat, exprimarea corectă și coerentă atât verbal, cât și în scris. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
sunt eligibile persoanele cu experiență în instituții cu activități predominant juridice.
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa corina@avvocato.md sau corina.avvocato@gmail.com. Data limită este 27 aprilie 2017, ora 15:00. Persoana de contact – av. Corina Digore, tel.: (+373) 22 240 305.

Vor fi contactați doar candidații selectați.