Întrebări Frecvente (FAQ)

/Întrebări Frecvente (FAQ)
Întrebări Frecvente (FAQ)2022-05-16T23:37:34+03:00

ÎNTREBĂRI FRECVENTE – FAQ

Biroul Asociat de Avocați “DIGORE & PARTNERS” vă prezintă o listă de intrebări frecvente care apar cel mai des în interacțiunea cu clienții noștri. Am oferit răspunsurile mai jos și pentru comoditate le-am categorizat după ramura de drept sau serviciul oferit. Faceți click pe oricare din întrebări și răspunsul va apărea pentru vizualizare. De asemenea, faceți click pe una din categoriile de mai jos pentu a filtra întrebările care vă interesează.

Iar în cazul când nu ați găsit întrebarea la care căutați răspunsul sau întrebarea descrisă nu v-a oferit răspunsul deplin, vă îndemnăm să ne contactați/scrieți prin intermediul paginii „CONTACTE”.

Câți fondatori poate avea o societate cu răspundere limitată (SRL)?2019-08-23T07:21:59+03:00

O societate cu răspundere limitată poate avea de la 1 până la 50 de fondatori.

Care este termenul de înregistrare a unei societăți cu răspundere limitată (SRL)?2019-08-22T15:19:12+03:00

Un SRL se înregistrează în termen de 5 zile, însă pentru o taxă suplimentară înregistrarea poate fi efectuată într-o zi sau chiar în decurs de 4 ore.

Unde se depun actele pentru înregistrarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL)?2019-09-30T11:22:54+03:00

Setul de acte se depune la I.P. “Agenția Servicii Publice”, departamentul: “Înregistrare și licențiere a unităților de drept.”.

Care sunt temeiurile de excludere a asociatului din cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL)?2019-08-22T15:43:14+03:00

Un asociat poate fi exclus dacă nu varsă în termen aportul la capitalul social, comite fraude în dauna societății sau folosește patrimoniul acesteia în favoarea sa sau a terților.

Cine poate fi administratorul unei societăți/persoane juridice?2019-08-22T15:43:46+03:00

O persoană fizică sau juridică poate activa în calitate de administrator al unei societăți.

Ce este o societate pe acțiuni (SA)?2019-08-22T15:44:25+03:00

O societate pe acțiuni este societatea comercială al cărei capital social este divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății.

Cine poate constitui o asociație obștească?2019-08-22T15:45:24+03:00

Fondatori ai asociației obștești pot fi atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

Ce este o acțiune?2019-08-22T15:44:57+03:00

O acțiune este un document care atestă dreptul proprietarului (acționarului) de a participa la conducerea societății, de a primi dividende, precum și o parte din bunurile acesteia în caz de lichidare a societății.

Care este numărul minim de fondatori pentru o asociație obștească?2019-08-22T15:46:29+03:00

O asociație obștească trebuie să aibă cel puțin 3 fondatori (persoane fizice şi/sau juridice – asociaţii obşteşti).

Poate denumirea unei asociații obștești să fie formată din numele și prenumele unei persoane fizice?2019-08-22T15:46:53+03:00

Da, denumirea asociației obștești poate fi un nume de personă fizică, în contextul în care persoana respectivă și-a dat acordul.

Cum o asociație obștească obține personalitate juridică?2019-09-30T10:37:15+03:00

Pentru a obține personalitate juridică, asociația obștească trebuie să-și înregistreze statutul la Ministerul Justiției.

Ce poate face creditorul atunci când termenul de recuperare a creanței s-a epuizat, iar debitorul nu-și îndeplinește obligația de întoarcere a datoriei?2019-08-23T08:37:17+03:00

În acest caz, creditorul expediează o somație debitorului, prin care cere executarea obligațiilor de debitor.

Ce acte se depun pentru înregistrarea unei asociații obștești?2019-09-30T10:38:10+03:00

Pentru înregistrarea asociației obștești persoana desemnată va depune la Ministerul Justiției statutul asociației, cererea de înregistrare a statutului, copiile de pe procesul verbal al ședințelor, lista fondatorilor, dovada existenței sediului, bonul de plată a taxei.

Ce trebuie să cuprindă statutul asociației obștești?2019-09-30T10:38:55+03:00

Statutul asociației obștești cuprinde următoarele: denumirea asociației, condițiile de accedere de devenire a membrului asociației, scopurile de constituire a asociației, organele de control și de conducere a asociației.

În ce termen se depune cererea de admitere a creanței?2019-08-23T08:07:59+03:00

Cererea de admitere a creanţei se depune în termenul stabilit în hotărîrea instanței de judecată sau în notificarea administratorului provizoriu.

Care sunt temeiurile pentru intentarea unui proces de insolvabilitate?2019-08-22T15:50:53+03:00

Temeiul general de intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plată, iar cel special supraîndatorarea.

Ce opțiuni stau la dispoziția creditorului în cazul în care, în urma expedierii somației, debitorul oricum refuză să restituie datoria?2019-08-22T15:50:11+03:00

Creditorul poate calcula o dobândă de întârziere, iar dacă asta nu motivează debitorul să-și îndeplinească obligația, creditorul se adresează în instanța de judecată și pornește un litigiu.

Cine are dreptul de a depune cerere introductivă?2019-09-30T10:31:02+03:00

Pot înainta cerere introductivă debitorul, creditorul, și alte persoane indicate în lege.

Cum îmi pot recupera creanța dacă debitorul a intrat în proces de insolvabilitate?2019-08-23T08:06:31+03:00

Urmează să depuneți în termen o cerere de admitere a creanței.

Ce fel de creditori sunt persoanele care au procurat un bun imobil în baza contractului de investiție(contract de vânzare cumpărare a bunului imobil în construcție).2019-08-22T15:52:25+03:00

Acești creditori fac parte din categoria creditorilor garantați.

Ce pot să fac dacă am ratat termenul pentru înaintarea cererii de admitere a creanței?2019-08-23T08:09:27+03:00

Urmează să depuneți o cerere de repunere în termen dacă există circumstanţe legate de persoana creditorului sau de obiectul creanţei ori dacă nu s-a respectat procedura de notificare a intentării procesului.

Ce se întâmplă dacă, din anumite motive, salariatul este rechemat din concediu înainte de data programată?2019-08-23T08:10:56+03:00

Perioada nefolosită a concediului va fi reprogramată pentru o perioadă mai târzie a aceluiași an sau va fi utilizată în anul viitor (pe lângă perioada de concediu care i se cuvine pentru respectivul an).

Când se programează un concediu de odihnă anual plătit?2019-08-23T08:14:33+03:00

Concediul de odihnă anual plătit se programează cu cel puțin 2 săptămâni înainte de sfârșirea anului calendaristic.

În cazul lichidării întreprinderii sau a reducerii statelor de personal, ce obligații are angajatorul față de angajat?2019-08-23T08:16:56+03:00

Angajatorul emite un ordin de pre-avizare, prin care salariatul este informat despre reducerea funcției sale. Pe lângă informarea timpurie a salariatului, angajatorul este obligat să ofere angajatului o zi liberă pe săptămână, pentru ca acesta să reușească să-și găsească un alt loc de muncă.

Pe ce termen se acordă concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului?2019-08-23T08:17:05+03:00

Concediul pentru îngrijirea copilului parțial plătit se acordă pînă la vîrsta de 3 ani.

Cine poate să beneficieze de concediu paternal?2019-08-23T08:17:32+03:00

Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice.

În ce condiții se acordă concediul paternal?2019-08-23T08:17:47+03:00

Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului.

Beneficiază salariatul de indemnizație paternală în perioada concediului paternal?2019-08-23T08:17:55+03:00

Da, tatăl copilului nou-născut beneficiază de o idemnizație parternală care nu poate fi mai mica decît venitul mediu lunar asigurat.

Care sunt primii pași în caz de divorț?2019-08-23T08:18:46+03:00

Verificați dacă căsătoria Dvs a fost înregistrată la oficiul de stare civilă. Trebuie să dispuneți de certificatul de căsătorie în original.

Cum obțin certificatul de căsătorie în original dacă l-am pierdut sau este deteriorat?2019-08-23T08:19:09+03:00

Urmează să solicitați duplicatul certificatului de căsătorie de la Agenția Servicii Publice, completînd în acest sens o cerere tipizată și achitînd o taxă.

Care sunt actele necesare pentru desfacerea unei căsătorii?2019-08-23T08:19:34+03:00

Actele de bază sunt certificatul de căsătorie în original, buletinul de identitate, certificatele de naștere ale copiilor, contractul matrimonial, dacă există, etc.

Ce se întâmplă dacă în timpul procesului de divorț și a partajului averii comune, unul din soți înstrăinează bunurile sale (autoturism, mijloace bănești din conturi, etc.)?2019-09-30T12:28:17+03:00

Aceste tranzacții pot fi anulate pe cale judiciară.

Care este termenul în interiorul căruia foștii soți pot împărţi bunurile proprietate comună în devălmăşie?2019-08-23T08:19:50+03:00

Pentru împărţirea bunurilor de proprietate comună în devălmăşie a foștilor soți, legea prevede un termen de prescripţie de 3 ani.

Unde poate fi desfăcută căsătoria?2019-09-30T12:34:23+03:00

În Republica Moldova, desfacerea căsătoriei poate avea loc la oficiul de stare civilă, la biroul notarial sau în instanța de judecată, în dependență de anumite circumstanțe.

Care este cuantumul pensiei alimentare pentru întreținerea copiilor minori?2019-08-23T08:20:42+03:00

Pensia alimentară poate fi stabilită într-un cuantum fix sau într-o cotă parte, care variază în dependență de numărul copiilor.

Cine poate solicita decăderea din drepturile părintești?2019-08-23T08:20:53+03:00

Conform Codului Familiei, înaintarea acțiunii poate fi exercitată de: unul din părinți, tutorele copilului, autoritatea tutelară.

Care sunt temeiurile pentru decădere în drepturile părintești?2019-09-30T11:52:52+03:00

Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:

– se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere
– refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similar
– fac abuz de drepturile părinteşti
– se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului
– prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului
– suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie
– au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului
– în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului

Există în Republica Moldova o legislație cu privire la malpraxis?2019-08-23T08:21:07+03:00

Deocamdată – nu. Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului operează cu un termen similar, și anume – eroare medicală.

Ce poate face pacientul victimă al cazului de malpraxis/erorii medicale?2019-08-23T08:21:14+03:00

Pacientul victimă poate înainta o acțiune în instanța de judecată în termen de 3 ani din momentul în care pacientul a descoperit sau trebuia să cunoască despre cazul de malpraxis.

Ce acte trebuie să prezinți pentru a demonstra un caz de malpraxis?2019-08-23T08:21:55+03:00

Certificate medicale, bonuri de plată și o expertiză medico-legală.

SOLICITAȚI O CONSULTAȚIE

Completați formularul și vom reveni cât mai curând posibil.

Telefonați unul din aceste numere, expediați un email sau vizitați-ne la birou, după situație.

  • +(373)-22-240-305
  • +(373)-62-113-777
  • +(373)-22-240-620 (Fax)
  • office@avvocato.md
  • Str. Mihai Eminescu 70, Oficiul 22, Chișinău

STATISTICĂ ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ

0
CAZURI
COMPLETE
0
CONSULTANȚI
DEDICAȚI
0%
CAZURI
CÂȘTIGATE
0%
CLIENȚI
SATISFĂCUȚI
0
ȚĂRI (ORIGINEA CLIENȚILOR)

TESTIMONIALE RELATATE DE CLIENȚII NOȘTRI

Profesioniști, cu verticalitate, experți în materie și pe teritoriul Italiei, gentili și o familie exemplu. Când Diaspora am cerut sa fim susținuți, am avut răspuns promt și s-au implicat/dedicat Binelui Comun. Cunosc limbi și folosesc rețelele de socializare. Altruiști, tineri și solidari în activități de Voluntariat. Grazie!
T. N.
Avocații de la care poți obține informații corecte și concrete la situațiile expuse; promptitudine și profesionalism. Profesioniști în branșă, oameni minunați, pragmatici, cu simțul realității, care nu folosec cuvinte mărețe, ci construiesc rezultate mărețe. Vă mulțumesc pentru tot!
B. M.

Încrederea ca avocatul știe ce trebuie să facă, are forță să facă ceea ce trebuie și face ceea ce trebuie, este primul lucru pe care Biroul de avocatură Digore & Partners îl insuflă. Profesioniști cu verticalitate.

M. A.
Biroul de Avocatură Digore & Partners acționează, miscă oameni și lucruri, idei și concepte, oferă soluții — calități de maxim respect.
M. A.
Ori de câte ori am apelat la serviciile dvs., nu ne-ați dezamăgit dând dovadă de maximă corectitudine, eficiență, promptitudine și profesionalism. Mereu ați găsit cea mai buna soluție în concordanța cu cerințele noastre ce ne-a convins că sunteți o buna alegere. Sunt convins că ne vom baza în continuare pe serviciile dvs.
G. M.
”Seriozitate și profesionalism!! Cea mai bună colaborare este atunci când aceasta vine la pachet cu respectul, transparența și profesionalismul de care partenerul dă dovadă. În colaborarea pe care am avut-o, Biroul de Avocați Digore & Partners a dat dovadă de toate calitățile mai sus menționate, în opinia mea avem nevoie de astfel de oameni demni care să apere interesele cetățenilor din Republica Moldova și de peste hotarele ei.
M. M.

DAȚI SHARE ACESTEI PAGINI

VIZITAȚI PAGINILE FACEBOOK ȘI LINKEDIN ALE
BIROULUI ASOCIAT DE AVOCAȚI “DIGORE & PARTNERS”