Casa de avocatură ”Digore” angajează asistent-manager/secretar-referent

Casa de avocatură ”Digore” anunță concurs de angajare a unui asistent-manager/secretar-referent. Principalele atribuții și sarcini sunt:

 • executarea lucrărilor de registratură generală;
 • lucrări de corespondenţă;
 • tehnoredactare rapidă a documentelor;
 • multiplicarea materialelor;
 • traduceri şi retroversiuni de acte;
 • probleme de protocol şi relaţii cu publicul;
 • evidenţa necesarului de consumabile şi evidenţa de personal;
 • pregătirea călătoriilor de serviciu;
 • organizarea sistemului informaţional;
 • întocmirea contabilităţii primare a biroului;
 • primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice;
 • organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare;
 • difuzarea în unitate a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulară;
 • evidența perfecţionării profesionale;
 • respectarea disciplinei muncii;
 • preluarea prin delegare de autoritate a anumitor sarcini.

Cerințele obligatorii față de candidați sunt:

 • studii superioare, experiență de minim 2 ani în activitatea de secretariat (studiile juridice sau contabile reprezintă un avantaj);
 • cunoștințe avansate PC;
 • capacitate de însușire rapidă a informațiilor și atenție sporită la detalii;
 • capacitate de gestionare a situațiilor dificile și de prioritizare a activităților;
 • rezistență la stres, mobilitate, capacitate de analiză și sinteză;
 • integritate morală, profesionalism, eficiență, responsabilitate, confidențialitate și abilități de lucru în echipă;
 • abilități de comunicare într-un mediu profesional care răspunde cerințelor clienților;
 • disponibilitate la program prelungit;
 • cunoașterea excelentă a limbii române, exprimarea corectă și coerentă atât verbal, cât și în scris;
 • cunoașterea limbii italiene la nivel avansat, exprimarea corectă și coerentă atât verbal, cât și în scris. Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • sunt eligibile persoanele cu experiență în instituții cu activități predominant juridice.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa corina@avvocato.md sau corina.avvocato@gmail.com. Data limită este 27 aprilie 2017, ora 15:00. Persoana de contact – av. Corina Digore, tel.: (+373) 22 240 305.

Vor fi contactați doar candidații selectați.



Leave a Reply